Ons brein bestaat uit een linker- en een rechterhersenhelft. En vaak wordt er gedacht dat onze hersenhelften 2 individuele entiteiten zijn. Maar onze hersenhelften kunnen elkaar juist sterk aanvullen en versterken elkaars eigenschappen. In de praktijk gebruiken we onze linker hersenhelft meer dan onze rechter hersenhelft, het is daarom goed de laatste meer te stimuleren. Laten we beginnen met uitleg over de linker hersenhelft.

Linker hersenhelft

In onze linker hersenhelft worden momenten aan elkaar ‘geregen’, moment na moment. Hier manifesteert zich het concept ’tijd’. Details van de wereld worden hier lineair en methodologisch georganiseerd. Zo worden momenten in de tijd verdeeld in verleden, heden en toekomst. En wordt verstand en inzicht opgebouwd door deductief te redenen. De focus van de linkerhersenhelft is op: Focus, Analyse en Ratio.

Rechterhersenhelft

Onze rechterhersenhelft functioneert juist als een parallelle processor (niet lineair) en brengt alle input (wat je ziet, voelt, hoort, ruikt) samen van ‘nu’  samen tot een ‘bigger picture’. Deze helft denkt intuïtief en outside of the box en is sterk in het maken van associaties. De focus van de rechterhersenhelft is op: Spontaniteit, verbeeldingskracht, creativiteit, inlevingsvermogen, empathie, emotie en kleur.

Een kleine test om dat te demonsteren: Beschrijf wat je in deze afbeelding zien. Bekijk nu dezelfde afbeelding ondersteboven. Wat valt je op?

In het eerste plaatje ga je analyseren wat je ziet: een ui? wortelen? pastinaak? Dit is wat je linker hersenhelft doet. Bij het tweede plaatje zie je het als geheel, een persoon met een hoed en een baard. Dit illustreert de werking van je rechter hersenhelft, het grotere geheel zien.

Combineren van de twee hersenhelften door gebruik te maken van visuele taal.

De twee hersenhelften combineren en toepassen kunnen we doen door middel van ‘visual language’ of visuele taal.  Visuele taal is een combinatie van woorden, vormen, kleuren en beelden om informatie te delen. Gebruik maken van een mindmap waar kleuren, tekeningen en woorden in verwerkt zijn is een vorm van visuele taal!

Het gebruiken van visuele taal is beter om verschillende redenen:

  • Het maakt complexe processen inzichtelijk.
  • Verbetert het leervermogen.
  • Ondersteunt denkprocessen visueel waardoor je de informatie sneller tot je neemt.
  • Het zorgt ervoor dat je team sneller met de neuzen de goede kant op is gericht omdat er meer begrip is van de situatie.